Coaching op de werkplek

De jeugdzorg (jeugdbescherming, jeugdhulpverlening, groepswerk, jongerenwerk) is een heel specifieke tak van sport. Op dit moment is er een groot personeelstekort in de jeugdzorg. Heel graag ga ik in gesprek met jeugdzorgprofessionals en werkgevers om te onderzoeken op welke wijze coaching op de werkplek eraan kan bijdragen dat jeugdzorgwerkers hun werk langer volhouden en beter bestand zijn tegen de werkdruk. 

Denk hierbij aan : 

  • Intervisie-begeleiding
  • Coaching op specifieke vaardigheden (positioneren, assertief handelen, plannen, omgaan met werkdruk) 
  • Begeleiding bij het verwerken van stressvolle gebeurtenissen middels de MatriXmethode (2 a 3 gesprekken)
  • Begeleiding bij het creëren van een gezonde werk-privé-balans
  • Het (her)vinden van rust in het hoofd